ศูนย์รวมการรักษาความปลอดภัยครบวงจร

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

         บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และความเชียวชาญโดยเฉพาะกว่า 30 ปี ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโครงการต่างๆให้มีการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ธุรกิจที่ให้บริการ บริหารอาคารชุดบริหารหมู่บ้านจัดสรร,พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
         นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการจัดหา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับคอนโด หมู่บ้านจัดสรร บริษัท และองค์กรต่างๆ รวมถึงการให้การอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีใบประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีบริการจัดอบรม ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ทั้งในและนอกสถานที่ โดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญและทรงคุณวุฒิ ได้รับการยอมรับจากหลายๆองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ของ HIP อย่างเป็นทางการ 


ให้บริการรักษาความปลอดภัย
- รับอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอนุญาต
- รับอบรมดับเพลิง
- รับจัดหาบอดี้การ์ด
- รับบริหารงานนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร และคอนโด

รับจัดหาพนักงาน รปภ
    บริษัทฯ ให้บริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
- บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- บริการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆ
- บริการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
- บริการรักษาความปลอดภัยอาคารชุด
- บริการรักษาความปลอดภัยบริษัท มั่นใจในมาตรฐานการฝึกอบรม เน้นระเบียบวินัย
- บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ด้วยการปฏิบัติงาน จริงจังในหน้าที่ จริงจังในการบริการ


บริษัท ฯ มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทางดังนี้

ที่ตั้งของ บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ ซ้อมหนีไฟ : 82/377 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี  11140
โทร : +66 2595 0133 , +66 2595 0135, +66 2595 0136 ต่อ 108
แฟกซ์ : +66 2903 3557
อีเมล : vpc.property@hotmail.com
เว็บไซต์ : vpcintergroup.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.vpc-property.com
facebook : https://1th.me/RFb2
Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=MYn3uyyUAUE&feature=youtu.be

แผนที่บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป

นำทาง

ศูนย์รวมการรักษาความปลอดภัยครบวงจร, จัดหาเจ้าหน้าที่ รปภ.,บริการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, บริษัทรักษาความปลอดภัย,
บริษัทจัดหายาม, ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย, อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *